WELCOME

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Webdesign

Het ontwerpen maken en onderhouden van een website is een tijdrovende en geen eenvoudige zaak. U zult zo uw eigen ideeën hebben hoe uw site er uit moet komen te zien of misschien heeft u wel helemaal geen idee
.

Digi Media Service
Peter Grijmans
Schutterstraat 42
6443 VV Brunssum (NL)

Tel : ..+31 (0)45 5273239
Gsm: +31 (0)6 3332 3339
E: info@digimediaservice.nl

Fotoshoot

Aangesloten bij

news

supported by: