ROTG 2019 - (klik op de foto voor meer)

Webdesign

Het ontwerpen maken en onderhouden van een website is een tijdrovende en geen eenvoudige zaak. U zult zo uw eigen ideeën hebben hoe uw site er uit moet komen te zien of misschien heeft u wel helemaal geen idee
.

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Digi Media Service
Peter Grijmans
Schutterstraat 42
6443 VV Brunssum (NL)

Tel : ..+31 (0)45 5273239
Gsm: +31 (0)6 3332 3339
E: info@digimediaservice.nl

news

Slider

Aangesloten bij

supported by: